aart

TentoonstellingsuitnodigingVOID Distributor Amsterdam
presents

Aart van Barneveld
at the Stempelplaats,
Sept. '77 - Dec. '80

Zaterdag 29. nov. 1980
van 20:30 tot 22:30 uur
Anjeliersstraat 153-A'dam

Leaving the w(h)ole story
to Pim Wiersinga